Σχολικό ενθύμιο αναλογικό με κοπτικό Τρένο 68x23εκ.

Σχολικό ενθύμιο αναλογικό με κοπτικό Τρένο 68x23εκ.

Σχολικό ενθύμιο αναλογικό με κοπτικό "Τρένο"

Σχολικό ενθύμιο "Τρένο" με κοπτικό. Από σκληρό χαρτόνι 2.5 χιλιοστών. Τυπωμένο 4χρωμία 2 όψεις. Με μεταλλικό τρουκ για να κρέμεται στον τοίχο σαν κάδρο. Κλασσικό αναλογικό ενθύμιο. Κολλάτε την φωτογραφία του μαθητή, της τάξης και τησ δασκάλας (εώς 13χ18εκ.). Στη πίσω όψη υπάρχει χώρος για αφιερώσεις και ονόματα συμμαθητών. Διπλώνει στα 3 και στέκεται πάνω στο γραφείο. Διαστάσεις: 68x23εκ. - See more at: http://www.nextstore.gr/ProductDetails/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1%20%ce%9d%ce%95%ce%a7%ce%a4/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1/Next%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%bf%20%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%22%ce%a4%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf%22%2068x23%ce%b5%ce%ba_dot_.aspx#sthash.oKkIG2UJ.dpuf
Σχολικό ενθύμιο "Τρένο" με κοπτικό. Από σκληρό χαρτόνι 2.5 χιλιοστών. Τυπωμένο 4χρωμία 2 όψεις. Με μεταλλικό τρουκ για να κρέμεται στον τοίχο σαν κάδρο. Κλασσικό αναλογικό ενθύμιο. Κολλάτε την φωτογραφία του μαθητή, της τάξης και τησ δασκάλας (εώς 13χ18εκ.). Στη πίσω όψη υπάρχει χώρος για αφιερώσεις και ονόματα συμμαθητών. Διπλώνει στα 3 και στέκεται πάνω στο γραφείο. Διαστάσεις: 68x23εκ. - See more at: http://www.nextstore.gr/ProductDetails/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1%20%ce%9d%ce%95%ce%a7%ce%a4/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1/Next%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%bf%20%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%22%ce%a4%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf%22%2068x23%ce%b5%ce%ba_dot_.aspx#sthash.oKkIG2UJ.dpuf

Από σκληρό χαρτόνι 2.5 χιλιοστών. Τυπωμένο 4χρωμία 2 όψεις. Με μεταλλικό τρουκ για να κρέμεται στον τοίχο σαν κάδρο. Κλασσικό αναλογικό ενθύμιο. Κολλάτε την φωτογραφία του μαθητή, της τάξης και τησ δασκάλας (εώς 13χ18εκ.). Στη πίσω όψη υπάρχει χώρος για αφιερώσεις και ονόματα συμμαθητών. Διπλώνει στα 3 και στέκεται πάνω στο γραφείο. Διαστάσεις: 68x23εκ.

Σχολικό ενθύμιο "Τρένο" με κοπτικό. Από σκληρό χαρτόνι 2.5 χιλιοστών. Τυπωμένο 4χρωμία 2 όψεις. Με μεταλλικό τρουκ για να κρέμεται στον τοίχο σαν κάδρο. Κλασσικό αναλογικό ενθύμιο. Κολλάτε την φωτογραφία του μαθητή, της τάξης και τησ δασκάλας (εώς 13χ18εκ.). Στη πίσω όψη υπάρχει χώρος για αφιερώσεις και ονόματα συμμαθητών. Διπλώνει στα 3 και στέκεται πάνω στο γραφείο. Διαστάσεις: 68x23εκ. - See more at: http://www.nextstore.gr/ProductDetails/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1%20%ce%9d%ce%95%ce%a7%ce%a4/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1/Next%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%bf%20%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%22%ce%a4%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf%22%2068x23%ce%b5%ce%ba_dot_.aspx#sthash.oKkIG2UJ.dpuf
Σχολικό ενθύμιο "Τρένο" με κοπτικό. Από σκληρό χαρτόνι 2.5 χιλιοστών. Τυπωμένο 4χρωμία 2 όψεις. Με μεταλλικό τρουκ για να κρέμεται στον τοίχο σαν κάδρο. Κλασσικό αναλογικό ενθύμιο. Κολλάτε την φωτογραφία του μαθητή, της τάξης και τησ δασκάλας (εώς 13χ18εκ.). Στη πίσω όψη υπάρχει χώρος για αφιερώσεις και ονόματα συμμαθητών. Διπλώνει στα 3 και στέκεται πάνω στο γραφείο. Διαστάσεις: 68x23εκ. - See more at: http://www.nextstore.gr/ProductDetails/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1%20%ce%9d%ce%95%ce%a7%ce%a4/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1/Next%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%bf%20%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%22%ce%a4%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf%22%2068x23%ce%b5%ce%ba_dot_.aspx#sthash.oKkIG2UJ.dpuf
Σχολικό ενθύμιο "Τρένο" με κοπτικό. Από σκληρό χαρτόνι 2.5 χιλιοστών. Τυπωμένο 4χρωμία 2 όψεις. Με μεταλλικό τρουκ για να κρέμεται στον τοίχο σαν κάδρο. Κλασσικό αναλογικό ενθύμιο. Κολλάτε την φωτογραφία του μαθητή, της τάξης και τησ δασκάλας (εώς 13χ18εκ.). Στη πίσω όψη υπάρχει χώρος για αφιερώσεις και ονόματα συμμαθητών. Διπλώνει στα 3 και στέκεται πάνω στο γραφείο. Διαστάσεις: 68x23εκ. - See more at: http://www.nextstore.gr/ProductDetails/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1%20%ce%9d%ce%95%ce%a7%ce%a4/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1/Next%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%bf%20%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%22%ce%a4%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf%22%2068x23%ce%b5%ce%ba_dot_.aspx#sthash.oKkIG2UJ.dpuf


χολικό ενθύμιο αναλογικό με κοπτικό "Τρένο" 68x23εκ. - See more at: http://www.nextstore.gr/ProductDetails/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1%20%ce%9d%ce%95%ce%a7%ce%a4/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%b1/Next%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b9%ce%bf%20%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%22%ce%a4%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf%22%2068x23%ce%b5%ce%ba_dot_.aspx#sthash.oKkIG2UJ.dpuf


  • Κατασκευαστής: OEM
  • Κωδικός Προϊόντος: FSN06876
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 3,20€
Το προϊόν έχει ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ.